Johannesört som medicin

Johannesört som medicin

Denna artikel kommer specifikt att handla om Johannesört och dess verkan som medicin. Johannesörten är en potent växt inom Hypericaceae-familjen uppkallad efter sina ljusgula blommor som sägs växa ut kring tiden för St. Johannes döpares dag. Betydelsen av “wort” är “växt” på engelska. Vi har använt Johannesört i flera år. Numer förbrukas den omtyckta örten ofta för att midra typiska depressioner.

Hälsofördelar

Johannesört anses allmänt höja humöret och ge mildring i depression, men det är inte riktigt helt klart hur det fungerar. Forskare misstänker att ingredienser i örten (hypericin och hyperforin) kan öka nivåerna av vissa hjärnkemikalier, som serotonin. Personer med depression har ofta låga nivåer av serotonin. En anledning till att människor kanske vill prova det naturliga botemedel mot depression (i motsats till antidepressiva medel som kan öka serotonin) är att johannesört tenderar att ha färre biverkningar än mediciner. Olja tillverkad av just johannesört har under flera år också använts för att läka sår och ett antal andra hudtillstånd.

Depression

Även om fördelarna med johannesört fortfarande forskas vidare om, tyder forskning på att örten kan vara mer effektiv än en blindtablett för att mildra låg till lagom depression. I en studie under 2015 undersökte man om antidepressiva mediciner var mer effektiva än placebo för patienter som behandlades för depression av deras primärvårdsläkare. Forskarna undersökte sextiosex tidigare studier (med över femton tusen medverkande) som såg att både antidepressiva mediciner och Johannesörtextrakt var effektivare än placebo för behandling av mild till måttlig depression.

Personer som tar Johannesört var också mer benägna att fortsätta behandlingen, eftersom örten var förknippad med färre biverkningar jämfört SSRI, noradrenalinåterupptagshämmare (NRI), serotonin-noradrenalin återupptags hämmare (SNRI) och noradrenerga och ett par andra.

Tyngre depression

Den största forskningen av Johannesört och djupare depression ingår i en rapport från 2018. Forskare tittade på tjugonio tidigare studier (med totalt femtusen medverkande) som jämförde krafterna av johannesört med en blindtablett eller antidepressiva läkemedel under en period av 4 till 12 veckor. Studiens författare fann att johannesört kan vara mer verksamma än blindtablett och var lika effektiva som vanliga antidepressiva mediciner. Dessutom verkade örten ha färre följdverkningar. Skribenterna antecknade att i tyskspråkiga länder (där johannesört har en längre historia av användning och ofta rekommenderas av doktorer) var mer positiva än de som genomförts i Amerika och andra länder.

Möjliga biverkningar

Personer som tar ett Johannesörttillskott under en kort tid kan uppleva biverkningar. Dessa kan inkludera: Milt magbesvär, Diarre, Torr mun, Huvudvärk, Trötthet, Yrsel, Ångest, Rastlöshet, stickningar, Allergiska hudreaktioner, Sexuell eller erektil dysfunktion, Livliga drömmar, Leverskada samt Psykos (sällsynt). När den används lokalt kan johannesört orsaka hudutslag. Johannesört (både oralt eller aktuellt) kan också öka känsligheten hos din hud och ögon för solljus. Om du har ett tillstånd som lupus eller tar läkemedel som kan orsaka ljuskänslighet (som vissa akne mediciner), granska riskerna och fördelarna med att ta johannesört med din läkare eller apotekspersonal.

Det var allt om Johannesörten för denna gång och hoppas att du tyckte artikeln väckte ditt intresse! Stort lycka till och tack för att du tog dig tid.